Strona główna

  • Print

1.    Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Świętej Anny działa w formie organizacyjno – prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa. Organem prowadzącym schronisko jest Powiat Strzelecki.

2.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy

Pobierz ogłoszenie PDF

Wynik pierwszego etapu.pdf

Wynik drugiego etapu.pdf