Rejestry, ewidencje i archiwa

  • Print

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Świętej Anny prowadzone są następujące rejestry (ewidencje):

1.Nazwa komórki: Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

  Osoba dysponująca: mgr Danuta Kupny  -  tel. 774615473

- Księga inwentarzowa

- Rejestr wypadków przy pracy

- Rejestr zamówień publicznych

2.Nazwa komórki: Sekretariat –recepcja  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

  Osoba dysponująca: Krystyna Czernek -  tel. 774615473

- Rejestr decyzji dyrektora schroniska

- Rejestr zarządzeń dyrektora schroniska

- Dziennik korespondencyjny

- Księga rejestracyjna

- Księga kontroli organów uprawnionych