Szkolne Schronisko Młodzieżowe Góra Świętej Anny

BIP.GOV.PL      STRONA GŁÓWNA SSM

ul. Szkolna 1, 47-150 Góra Świętej Anny, tel/fax  774615473


Strona główna

1.    Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Świętej Anny działa w formie organizacyjno – prawnej jako powiatowa jednostka budżetowa. Organem prowadzącym schronisko jest Powiat Strzelecki.

2.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty w Opolu