Rejestry, ewidencje i archiwa

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Górze Świętej Anny prowadzone są następujące rejestry (ewidencje):

1. Nazwa komórki:
Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Osoba dysponująca: mgr Danuta Kupny  –  tel. 774615473

– Księga inwentarzowa

– Rejestr wypadków przy pracy

– Rejestr zamówień publicznych

2. Nazwa komórki:
Sekretariat – recepcja  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Osoba dysponująca: Krystyna Czernek –  tel. 774615473

– Rejestr zarządzeń dyrektora schroniska

– Dziennik korespondencyjny

– Księga rejestracyjna

– Księga kontroli organów uprawnionych